“PENTRU SOCIALISM”, 6 decembrie 1986

Căutînd prin nişte maldăre de reviste şi „almanahe” vechi, am dat peste un ziar din 6 decembrie 1986, „PENTRU SOCIALISM”, ziarul judeţului Maramureş, – de fapt „ORGAN AL COMITETULUI JUDEŢEAN MARAMUREŞ AL P.C.R. ŞI AL CONSILIULUI POPULAR JUDEŢEAN” – , rebotezat după 1989 „Graiul Maramureşului”.

 

Normal, cu toate că era 6 decembrie, nu se pomeneşte nicăieri de Sfîntul Nicolae, fiindcă el nu exista oficial, făcînd parte din religia care nu exista, decît sub formă de opiu pentru mase. Nici de Crăciun nu era sărbătorită oficial naşterea lui Cristos, iar Moş Crăciun fusese înlocuit cît de des posibil în discurs de către mai proletarul Moş Gerilă.

 

Să revenim. Ziarul avea 4 pagini, şi costa 50 de bani. Lîngă nume, stema judeţului trona maiestuos, deasupra literei A era ştampilată sigla partidului (secera şi ciocanul încadrate de spice de grîu), iar deasupra, celebrul motto „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”

 

Apărut sîmbătă, 6 decembrie 1986, ziarul se afla în anul XXXVII de apariţie, şi la numărul 9668.

 

Pe prima pagină, normal, tronează titlul „Sub preşedinţia tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU      Şedinţa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.”. în respectiva şedinţă s-a examinat „RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL PLANULUI NAŢIONAL UNIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ” etc a patriei şi alte rapoarte similare, toate aprobate în final în unanimitate. Firesc, „Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere contribuţiei hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,la fundamentarea şi elaborarea, pe baze profund ştiinţifice şi realiste” a documentelor menţionate. În cuvîntarea sa, tovarăşu’ a subliniat şi el tot felu’ de chestii vitale pentru cincinale, Ievropa, lume, şi, în general, întregul univers.  Articolul continuă pe pagina 4, ocupînd cam 60 % din aceasta. Burtologie la greu, laude vomate la liber, speranţe de propăşire şi alte rahaturi.

 

Tot pe prima pagină, eram informaţi că tovarăşu’, prin decret prezidenţial, a dat ordin cum că „Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 10 decembrie 1986.”  Un soi de Camera Comunelor, nu ?

Marea Adunare Naţională urma a-şi relua „lucrările în plen ale sesiunii a patra a celei de-a noua legislaturi” în ziua de joi, 11 decembrie 1986.

 

Alte informaţii pe prima pagină se referă la dotarea Staţiei „de utilaje şi transport a  T.A.G.C.M. Maramureş” cu „2 automacarale telescopice de 12,5 tone, un buldozer S 1500, un autoîncărcător A 1800 I.F., 6 maşini de aplicat tencuială şi un vibrofinisor pentru finisarea betoanelor”. Ah, tehnica…

 

La fel, autogara fusese dotată cu 5 noi autobuze ROMAN 117 UDA, fiecare cu 70 de locuri, urmînd ca în aceeaşi lună să mai vină 5.

 

„Investiţiile – Cum se realizează drumurile forestiere ale judeţului?” prezintă un interviu cu un inginer responsabil cu respectivele drumuri. Multe drumuri din Maramu arată şi azi foarte forestier, atît la ambianţa naturală, cît mai ales la capitolul asfalt.

 

Dedesubt, „Autoaprovizionarea – Exemplul fruntaşilor – urmat de toţi producătorii” prezintă un interviu cu primarul dintr-o comună, care înşiruie gospodăriile fruntaşe la livrat lapte şi carne de porc, şi cum îi stimulează autorităţile pe producători „pentru impulsionarea livrărilor produselor la fondul de stat.” Faine vremuri, cînd mergeai la magazinul sătesc cu ouă sau mai ştiu io ce, ca să primeşti făină sau pîine sau ce îţi mai trebuia. Stimulant…

 

„ZILELE FILMULUI LA SATE” prezintă cum se va derula „a 30-a ediţie a vastei activităţi cu filmul în mediul rural”. Manifestările „ce se vor desfăşura cu filmul corespund sarcinilor reieşite din documentele Congresului al XIII-lea al partidului, cerinţelor privitoare la înfăptuirea noii revoluţii agrare, orientărilor şi indicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu referitoare la rolul cinematografului în ansamblul activităţilor politico-educative şi cultural-artistice destinate formării omului nou, constructor devotat şi conştient al socialismului şi comunismului.” Deci nu distracţie, sex, muzică, bătăi şi alte prostii. Ediţia se va desfăşura „la 83 de cinematografe cu bandă îngustă şi 3 unităţi cu bandă normală”. (continuare în pagina3) Acţiunile propuse au ca generice: „Aleasă preţuire şi recunoştinţă pentru cel mai iubit fiu al naţiunii”; „Comuniştii – eroii filmelor noastre”; „Satul socialist pe coordonatele noii revoluţii agrare”; „Pacea şi colaborarea – dorinţe româneşti de inimă”; „Tinereţea patriei, tinereţea noastră”; „Lumea şi viaţa sub microscopul conştiinţei revoluţionare”, etc.

Filmele oferite erau: româneşti – „Partidul, Patria, Poporul”, „Noi, cei din linia întîi”, „Clipa de răgaz”, „Căutătorii de aur”, „Furtună în Pacific”, „Întunecare”, „Al patrulea gard de lîngă debarcader”; sovietice – „Al şaptelea cartuş”, „Şeherezada”; chinezeşti – „Misterul statuii de aur”, „Taina muntelui de aur”; ungureşti – „Saffi”, „Muzica unei vieţi”; polonez – „Specatcol la Miraj”, şi, în fine, un film american, „Gheaţa verde”. Ofertă variată, trecută prin cenzura obligatorie.

 

Pagina 2

Simpozion interjudeţean    Cadru optim educaţiei moral-cetăţeneşti a tinerei generaţii” zice de ceva activităţi cu pionierii şi uteciştii.

 

Într-o coloană luuuungă cît toată pagina îşi fac loc, suprapuse la modul îngust, Evenimente, Meteo, Manifestări, Cinema, Televiziune, Loto, Sport.

 

Programul TV în ziua de sîmbătă, 6 decembrie 1986:

13.00 Telex

13.05 La sfîrşit de săptămînă (p.c.) Din sumar: Floarea cîntului, floarea dorului; Gala desenului animat; Satul natal – vatră de suflet; Marile momente ale baletului; Străbunii; O melodie în primă audiţie; Telesport; Dreptul de a fi; Clipe de încîntare…; Tablouri din Galeria Naţională; Autograf muzical: Marina Scupra;

14.45 Săptămîna politică

19.00 Telejurnal

19.20 Teleenciclopedia (c): Cetatea de la Capidava; Din tainele arhivelor (I); Apulum.

19.50 Film artistic (c): „Secretul navei cosmice”.

21.40 Crizantema de aur (c). Concurs de interpretare a romanţei

22.20 Telejurnal

Sîmbăta se lucra, deci nu trebuia prea mult program, plus că nu puteai să stai atîtea ore să te uiţi la ecran prin mileul pe care stătea peştele de sticlă…

 

În centrul paginii, articolul „Bachus pe banca acuzaţilor  Lichior, bere, ţuică, vin – cum să mai vezi drumul?”  descrie un accident soldat cu un mort, şoferul vinovat fugit de la locul accidentului, şi găsit a doua zi într-o maşină de ocazie, cu alcoolemie încă de 1,9 la mie !! „Caruselul infracţional” al inconştientului este descris în amănunt, cu precizarea tipului de alcool pe care l-a băut în fiecare sat. Umblase mult omu’ în ziua respectivă.

Mica publicitate şi comemorările încheie pagina 2.

 

Pagina 3

„Festivalul naţional Cîntarea României  –  Întreprinderea şi artiştii săi amatori” vorbeşte despre „brigăzile artistice” din fabrici şi uzine. Fascinant şi înălţător!

 

„Premiile concursului naţional al cenaclurilor literare de la Cicîrlău” ocupă aproape jumătate de pagină şi vorbeşte despre ceea ce se află şi în titlu.

 

Pagina 4 cuprinde continuarea şedinţei CC, de pe prima pagină; ştiri externe foooarte pe scurt; succesele înotătoarelor băimărence la concursul de nataţie de la Brno; Felicitări şi Decese; anunţuri de angajare – gestionar pentru Asociaţia crescătorilor de albine Baia Mare, şi „TOPOGRAF SUBTERAN la sectorul (inginer, subinginer sau tehnician)” la mina Şuior.

 

Nicăieri, nici o caldă şi fierbinte urare de La Mulţi Ani, cu ocazia zilei onomastice a Marelui Cîrmaci…    

 

Să vă aducă Moşu’ tot ce doriţi !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Valeriu Nicolae

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Veteres Milites

Reconstituire Istorică

Hide&Seek

the good things in life

Arheologie Radio📻Tv📺

Istoria programelor radio-tv din România.🇷🇴 Şi alte delicatese culturale. Dacă doriți să revedeți...

Johnny Shumate

Illustration

Ovidiupecican's Blog

imago mundi & speculum historiale

Tartor Ocular

...citește și dă mai departe...

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Vinul din Cluj

Cuvinte despre vinuri incercate, degustari si evenimente, calatorii si retete

Velico Dacus

...citește și dă mai departe...

Romania lu' Omarlupino

despre Romania lu' Omarlupino

Cosmin Giurgiu

Photography by Phantom

%d bloggers like this: