Duh vs. Spirit

Biserica Ortodoxă Română, BOR pentru prieteni, în marea ei înţelepciune, a hotărît, cu duhul blîndeţii, în plenul Hiperfericitului său Înalt Sobor, înlocuirea oficială, obligatorie şi permanentă a papistaşului latinesc „spirit” cu mult prea corectul pravoslavnic slavonic „duh”.

Toţi cei care vor încălca noua dispoziţie vor fi anatemizaţi şi vor arde pe veci în flăcările Iadului. Cuvintele adiacente preaspurcatului cuvînt vor fi şi ele adaptate, mai ales dacă sînt neologisme din păcătoasele limbi latine papistaşe, sau, Doamne feri, din păgînele reformate germanice.

Astfel, expresiile conţinînd catolicul şi occidentalizantul „spirit” vor deveni după cum urmează:

–         „spiritele se încing” – atotdrăcească şi preaspurcată zicere diavolească, va deveni „duhurile se încălzesc”;

–         „spiritual” va deveni, simplu, „duhovnic”(adjectiv sau adverb, după caz), implicînd însă şi faptul că orice gîndeşti trebuie să îi raportezi duhovnicului tău, care te va îndruma să nu gîndeşti prea mult şi rătăcitor;

–         „om de spirit/om cu spirit”(însemnînd inteligent, etc) va deveni „om cu duh” sau „duhos”. Trebuie ţinuţi sub observaţie.

–         „spirit de turmă” va fi folosit doar în modul cel mai peiorativ cu putinţă, doar de către persoanele autorizate, şi doar cu referire la manifestările occidentalismului capitalist decadent, gen concerte rock, etc. Expresia „duh de turmă” va simboliza simplitatea, puritatea şi evlavioşenia celor ce vin la pupături de moaşte şi alte manifestări similare, celor ce sînt iubitori ai Antenelor, OTVului, ascultatului de manele şi privitului de emisiuni dacomanice la ceva teve obscur(„obscur” va deveni „înceţoşat”).

–         „spirit enciclopedic”, însemnînd persoană cu multiple cunoştinţe în varii domenii, va fi total interzis, şi va fi parţial înlocuit de „duh bisericesc”, expresie rezervată doar înaltelor feţe din ierarhia BOR, care vorbesc doar din Cele Sfinte, căci altceva nu există decît sfînta cunoaştere a Bisericii PUNCT.

–         „spiritul epocii/vremii/vremurilor” va deveni „duhul veacului”;

–         „spirit neobosit” va deveni „duh netrudit”;

–         „spirit neliniştit” va deveni „duh neostoit”;

–         „spirit solitar/singuratic” va deveni „duh sihăstriu”;

–         „spiritul Crăciunului” va deveni „duhul Moşului”;

–         „spiritul sărbătorilor” va deveni „spiritul dezlegării neţărmurite la potoale, alcoale şi afecţiuni hepatice”;

–         „în spiritul…”, în sensul de „în concordanţă cu”, va deveni „în duhul…”(exemplu: în spiritul tratatelor internaţionale = în duhul pactelor…);

–         „spiritul legilor” va deveni „duhul pravilelor”;

–         „spirit” în sens de glumă va fi total interzis. La fel şi glumele, care vor fi înlocuite de snoave şi pilde. Astfel, „glumă plină de spirit” va deveni „snoavă umplută de duh”. Vorba de duh rămîne în vigoare.

–         „spirit” în sens de „gîndire” va fi complet eliminat. La fel şi gîndirea, dăunătoare adevăraţilor pravoslavnici. Fă ce zice popa. Crede şi nu cerceta. Atît!

–         „spirit” în sens de fantomă, apariţie va fi complet eliminat. Nu există astfel de prostii. Posedaţii, exorcizaţii şi cei care suferă de epilepsie sau altele de genul vor fi legaţi de cruci în preaserioasele mănăstiri, şi lăsaţi acolo pînă mor. Responsabilii de „tratament” vor fi salvaţi de necurata poliţie şi scîrbavnica procuratură, de masele de enoriaşi exaltaţi.

–         „spirit” în sens de „alcool”, „tărie”, etc va fi complet interzis. La fel şi alcoolul sau drogurile, care sînt religie pentru mase.

–         „spirit renascentist” va fi eliminat complet. Huo !

–         „spirit reformist” la fel, chiar dacă e vorba de Reforma lui Luther etc. Trebuiau ăia să se facă ortodocşi, nu să inventeze altă religie lipsită de duh.

–         „spirit critic” va deveni „duh dojenitor”;

–         „prezenţă de spirit” va deveni „parisie de duh”;

–         „spirit malefic” va putea fi folosit doar în legătură cu Papa de la Roma. În ortodoxie nu există „duhuri rele”;

–         titluri gen „Spiritul dacic renaşte” vor fi interzise pentru blasfemie ştiinţifică şi inducerea pe căi greşite întru erezie mitologică a oilor inocente şi credule ale Domnului;

–         spiritismul va fi şi el interzis, fiind o activitate demonică. Atestatele pentru duhism vor fi eliberate contra cost de către BOR.

Şi lista poate continua. Vă îmbrăţişez din tot duhul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Valeriu Nicolae

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Veteres Milites

Reconstituire Istorică

Hide&Seek

the good things in life

Arheologie Radio📻Tv📺

Istoria programelor radio-tv din România.🇷🇴 Şi alte delicatese culturale. Dacă doriți să revedeți...

Johnny Shumate

Illustration

Ovidiupecican's Blog

imago mundi & speculum historiale

Tartor Ocular

...citește și dă mai departe...

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Vinul din Cluj

Cuvinte despre vinuri incercate, degustari si evenimente, calatorii si retete

Velico Dacus

...citește și dă mai departe...

Romania lu' Omarlupino

despre Romania lu' Omarlupino

Cosmin Giurgiu

Photography by Phantom

%d bloggers like this: